✎Mevzuat

KANUNLAR

 1. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

 2. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve GSS Kanunu

 3. 4587 Sayılı İş Kanunu

 4. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

 5. 2547 Sayılı Yükseöğretim Kanunu

 6. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

 7. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

 8. 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun

 9. 3213 Sayılı Maden Kanunu

 10. 2572 Sayılı Çevre Kanunu

 11. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

 

A) 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na Bağlı Çıkarılan Yönetmelikler

 1. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

 2. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 3. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

 4. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

 5. Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik

 6. Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik

 7. Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

 8. Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 9. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

 10. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

 11. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

 12. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

 13. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

 14. Tozla Mücadele Yönetmeliği

 15. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği

 16. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

 17. Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

 18. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

 19. Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

 20. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 21. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 22. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

 23. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

 24. İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik

 25. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

 26. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

 27. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

 28. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

 29. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

 30. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

 31. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

 32. İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

 

B) Diğer Yönetmelikler

 1. Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği

 2. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

 

YÖNERGELER

 1. YÖ-030-YTÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönergesi